Živa kulturna dediščina Slovenije

OBVESTILO

Z letom 2010 se je Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU iztekla pogodba o Koordinatorstvu varstva žive kulturne dediščine.

Spletna stran bo ostala na spletu kot dokument inštitutskega projekta in kot vir informacij za vse, ki živo kulturno dediščino ustvarjajo ali preučujejo.

Novi koordinator varstva žive kulturne dediščine je Slovenski etnografski muzej: http://www.nesnovnadediscina.si/ .